WDX Spółka Akcyjna

ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, nr KRS 0000118662.

Kapitał zakładowy w wysokości 9 234 719 zł,
kapitał wpłacony w wysokości 9 234 719 zł,
NIP: 521-10-12-480

Prezes Zarządu – Marek Skrzeczyński,
Wiceprezes Zarządu – Jacek Andrzejewski,
Łukasz Sołtysiak – Członek Zarządu,
Sebastian Zaborowski – Członek Zarządu.

Infolinia

+48 801 332 629 +48 600 917 794

E-mail

Nasze oddziały

Zapytanie

Nasze oddziały

WDX S.A. - centrala

ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. 22 417 0 200,
fax 22 853 17 48
e-mail: office@wdx.pl

Oddział Warszawa

ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa
Dział Handlowy 801 332 629
Serwis tel. 22 417 0 212
e-mail: info@wdx.pl

Oddział Gdańsk

ul. Grunwaldzka 96,
84-230 Rumia
Dział Handlowy 801 332 629
Serwis tel. 22 417 0 205
e-mail: info@wdx.pl

Oddział Katowice

ul. Gliwicka 262,
43-197 Mikołów
Dział Handlowy 801 332 629
Serwis tel. 22 417 0 213
e-mail: info@wdx.pl

Oddział Łódź

ul. Szczawińska 54/58,
95-100 Zgierz
Dział Handlowy 801 332 629
Serwis tel. (22) 417 0 277
Administracja tel. (22) 417 0 240
e-mail: info@wdx.pl

Oddział Poznań

ul. Katowicka 30, 62-035 Kórnik Dziećmierowo
Dział Handlowy 801 332 629
Serwis tel. 22 417 0 216
e-mail: info@wdx.pl

Oddział Wrocław

ul. Wrocławska 1a, 55-095 Mirków
Dział Handlowy 801 332 62
Serwis tel. 22 417 0 207, tel. kom. 666845399
e-mail: info@wdx.pl

Oddział Warszawa

ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa
Dział Handlowy 801 332 629
Serwis tel. 22 417 0 212
e-mail: info@wdx.pl

Oddział Gdańsk

ul. Grunwaldzka 96,
84-230 Rumia
Dział Handlowy 801 332 629
Serwis tel. 22 417 0 205
e-mail: info@wdx.pl

Oddział Katowice

ul. Gliwicka 262,
43-197 Mikołów
Dział Handlowy 801 332 629
Serwis tel. 22 417 0 213
e-mail: info@wdx.pl

Oddział Łódź

ul. Szczawińska 54/58,
95-100 Zgierz
Dział Handlowy 801 332 629
Serwis tel. (22) 417 0 277
Administracja tel. (22) 417 0 240
e-mail: info@wdx.pl

Oddział Poznań

ul. Katowicka 30, 62-035 Kórnik Dziećmierowo
Dział Handlowy 801 332 629
Serwis tel. 22 417 0 216
e-mail: info@wdx.pl

Oddział Wrocław

ul. Wrocławska 1a, 55-095 Mirków
Dział Handlowy 801 332 62
Serwis tel. 22 417 0 207, tel. kom. 666845399
e-mail: info@wdx.pl